1
nhà đầu tư tập đoàn VinGroup sẽ triển khai 1 dự án bất động sản mới tại Quận 9 Với diện tích 365 ha trong số lòng đô thị Long Thạnh Mỹ Với các hạng mục Cơ sở hạ tầng, tiện ích đẳng cấp đem tên VinCity Grand Park.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments